Petal Letër e Lagur 65x15 Fije

  • Barcode:                5304000240165
  • Variant:                   1 Shtresë
  • Unit Pack:               15
  • Pack/Box:               65
  • Net Weight:            1
  • Price:                      1