Petal Bobinë Kuzhine XL 340 Prerje

  • Barcode:                5304000240332
  • Variant:                   3 Shtresa
  • Unit Pack:               1
  • Pack/Box:               6
  • Net Weight:            1
  • Price:                      1