Petal Bobinë Kuzhine 550 prerje

  • Barcode:                5304000240080
  • Variant:                   3 Shtresa
  • Unit Pack:               1
  • Pack/Box:               3
  • Net Weight:            1
  • Price:                      1