Petal Bobinë Kuzhine L 260 Prerje

  • Barcode:                5304000240325
  • Variant:                   3 Layers
  • Unit Pack:               1
  • Pack/Box:               8
  • Net Weight:            1
  • Price:                      1