Distribucioni

Përgjatë gjithë viteve të eksperiencës në treg, përmes identifikimit hap pas hapi të nevojave në rritje të tregut, Geris ja ka dalë të pozicionojë veten si një kompani lider në Shqipëri për distribucionin e produkteve, me një nga fabrikat më të mëdha të llojit të saj në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë. Ky përmirësim i vazhdueshëm ka ardhur falë:

Rritjes së ekspertizës për shkak të eksperiencës afatgjatë në treg
Besueshmërisë së klientëve
Rrjetit të gjerë të shpërndarjes
Partneritetit solid me mjaft kompani të huaja dhe shqiptare.